HỌC VIỆN BÁCH KHOA NHẬT BẢN

Thông tin cơ bản về trường:
Tên trường: Học viện bách khoa Nhật Bản
Địa chỉ: 383-22 Kaneda, Himeji-shi, Hyogo
Số điện thoại: 079-246-5888
Fax: 079-246-5889
Danh mục: