HỌC VIỆN EHLE

Thông tin cơ bản về trường:
Tên trường: Học viện Nhật ngữ Ehle
Địa chỉ: 〒556-0011 Osaka, Naniwa-ku, Nambanaka 3-9-3
Số điện thoại: 06-6647-0018
Fax: 06-6647-0047
Danh mục: