HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ KYUSHU

Thông tin cơ bản về trường

Tên trường: Học viện ngoại ngữ Kyushu

Cơ sở Fukuoka:

Địa chỉ: 812 – 0035 Toà nhà Kyugai, Nakagofuku – machi 2 – 1, Hakata – ku, Fukuoka – shi

Số điện thoại: +81 92 273 1511   Fax: +81 92 273 1522   Email: info@kfla.jp

Cơ sở Tokyo Nihombashi:

Địa chỉ: 103 – 0007, 1 – 5 – 13 Nihombashi Hamacho Chuo – ku, Tokyo

Số điện thoại: +81 3 5846 9567     Fax: +81 3 5846 9566   Email: info-tokyo@kfla.jp

Danh mục: