HỌC VIỆN NHẬT NGỮ ASSOCIATION

Thông tin cơ bản về trường
Tên trường: Học viện Nhật ngữ Association

Địa chỉ: 3 – 33 Gamoukotobuki – cho, Kosigaya – shi, Saitama 343 – 0836

Ga gần nhất: Ga Minami – Koshigaya (1 km)

Danh mục: