HỌC VIỆN NHẬT NGỮ NISSEI

Thông tin cơ bản về trường
Tên trường: Học viện Nhật ngữ Nissei
Địa chỉ:
Cơ sở chính: 4 Chome 15-26 Tatsumikita, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 544-0004
Danh mục: