KHOA TIẾNG NHẬT TRƯỜNG CHUYÊN MÔN KURURME SEMINAR

Thông tin cơ bản về trường:
  • Tên trường: Trường chuyên môn Kurume Seminar
  • Địa chỉ: 2-55 Tenjin-machi, Kurume-shi, Fukuoka
  • Số điện thoại: 0942-36-6660
  • Fax: 0942-35-1065
Danh mục: